Newsletter

Zpravodaj o svobodě, radosti a smyslu nejen v podnikání či práci.

Chcete dostávat inspirující a podnětné články pravidelně na Váš email? Přihlašte se k odběru zpravodaje.
*  Email:
    Jméno:

Novinky

Manuál profesionálního kouče

2.12.2015 10:10 | Lukáš Pejchal

Chcete si vybudovat svojí vlastní koučovací praxi? Chcete získat tipy jak propagovat svůj koučink? ZDE si přečtěte jak na to!


ČLÁNKY A VIDEA

23.10.2011 16:16 | Lukáš Pejchal

Chcete mít jasno?

7.4.2011 17:17 | Lukáš Pejchal

Vyplnění sebekoučovacího formuláře zabere obvykle cca 10 minut času. Tato „investice“ se vám dle našich zkušeností vždy vyplatí, jelikož jejím výsledkem je jasnější vize vaší vlastní budoucnosti.


Nenechávejte se svádět zdáním potenciálu. Část 2.

22.3.2011 9.01

Jestliže jste odpovědní za nábor, rozvoj a řízení týmu,  jaký je váš postup pro využití jejich silných stránek v prvních třicet, šedesáti, devadesáti dnech od chvíle jejich nástupu do společnosti?

Pomohl by vám a vašemu týmu „Třicetidenní orientační program pro nové zaměstnance“, založený na měřitelných cílech a produktivních krocích? Když máte zdokumentovaný osvědčený postup, nový zaměstnanec buď s programem drží krok a dosahuje očekávaných výsledků, nebo ne.

V tuto chvíli nemáte vůbec možnost nechat se svádět potenciálem možnosti.

Můžete řídit svůj podnik nebo svůj tým s větší efektivitou. Po zavedení těchto postupů do praxe, se budete schopni vrátit k tomu, co je prvořadým údělem každého manažera: využít plného potenciálu svých talentovaných lidí, kteří jsou pro vaši společnost velkou hodnotou.

Vtvořte 30tidenní orientační program na míru s koučem obchodníků.


DOKONALE OVLÁDNĚTE UMĚNÍ OPOUŠTĚT

Skutečnost je taková, že exis­tují věci, které ve chvíli, kdy je děláte, zároveň vytvářejí právě ty výsledky, jimž se chcete vyhnout. a možná, že jste si toho vědomi! Avšak stále lpíme na věcech, které nefungují: lidé, kterým je lépe se vyhnout, nebo vztahy, bez nichž by nám bylo lépe, strategie, o kte­rých si myslíme, že nakonec budou fungovat, omezující přesvědčení o nás samotných („Jsem prostě takový/á“), prodejní filozofie, služba zákazníkům a také rozvoj a udržová­ní našeho personálu.

Nejproduktivnější lidé na světě dokonale ovládli umění opouštět. To znamená schopnost nechat jít personál, který už nepracuje, jak má. To neplatí pouze o tom, co dě­láte, ale také o způsobu vašeho myšlení: omezujících přesvědčeních, která vás spoutávají, brzdí váš rozvoj a brání vám v postupu vpřed.

HLAVNÍ SPOUŠTĚCÍ MECHANISMY SVÁDĚNÍ

Svůdné zdání potenciálu se může projevit v mnoha oblastech, nejen když určujete, zda se prodejce zbavit, nebo se pokoušet o změnu jeho pracovních výkonů. Poten­ciál může zatemnit váš úsudek a vrhat stín na to, co bychom shledali uvážlivějšími a produktivnějšími volbami.

Zde je 10 přídavných oblastí, o nichž se ví, že svádějí manažery, kteří se nechají zkazit a zkorumpovat zdáním potenciálu. Ačkoli je nejdůležitější, aby prodejci dispono­vali mnohými z následujících vlastností, nenahrazují jejich neschopnost dosáhnout sta­novených pracovních výkonů a udržet si určitou úroveň přijatelné produktivity práce.

  • Loajalita. Loajalita je základ, ale koupíte si za ni něco?
  • Dovednosti. Mohou být talentovaní, ale využívají svých talentů k produkci očeká­vaných výsledků?
  • Vynaložení snahy a závazky. Samozřejmě mohou vyvinout určitou snahu a mít, neochvějné závazky k vám a společnosti, ale mají vrozenou schopnost podávat pracovní výkony přijatelné úrovně?
  • Vášeň. Jejich elán může být nakažlivý, ale neefektivní, co se týče dosahování lepších obchodních výsledků.
  • Znalost produktu. Nikdo nemůže vědět víc o vašem produktu a službě. Nicméně,  jelikož má dotyčná osoba problém dokonce i s uzavřením dveřního otvoru, vaše konkurence vám poděkuje, že si takového pracovníka udržujete.
  • Přikládání přehnané důležitosti vlastnostem. Společenská, otevřená a milá povaha určitě přispívá k příjemné atmosféře, i přes opakovaně nízký počet uzavřených obchodů, který prodejce každý měsíc vykazuje.
  • Vnímání dodatečné hodnoty. Řekli vám,  že je znají a mohou přitáhnout více ob­chodů z společnosti, asociace nebo organizace? Jsou jejich konexe s lidmi, sítě­mi a to, co říkají, že pro vás mohou udělat (což se má teprve stát), tím, co je kolem vás udržuje příliš dlouho?
  • Strach. Nic není vábivější a více paralyzující, než nechat svá rozhodnutí řídit stra­chem. Pokládáte si otázky typu: „Co je horší, nemít prodejce, nebo mít podprů­měrného pracovníka, který by mohl být schopen zlepšit své pracovní výkony? Hmm, dejte mi tak sedm měsíců, abych na to přišel/a.“
  • Ego. Pokud dovolíte, aby ego bylo vaším pohonem, zabrání vám v získání cen­ných ponaučení, zejména když si namlouváte, že to není vaše chyba.
  • Syndrom Matky Terezy. Ať je realita, jak chce tvrdá, není vaší povinností pokoušet se o záchranu každého prodejce, ani to neznamená, že když se vám to nepodaří, tak jste selhali. Pokud jej nemůžete nechat jít, možná že by se vám lépe dařilo při práci pro některou charitativní organizaci.

Doporučuji udělat následující. Sepište seznam deseti věcí, kterých se můžete vzdát, a to buď ve svém chování, činech, nebo myšlení. Sepište rovněž seznam věcí na nichž lpíte, které už nefungují nebo nepřinášejí výsledky, jež opravdu chcete. Naučte se, nechat věci plavat a lidi odejít. Koho nebo čeho se můžete vzdát dnes?

Nedokážete se vzdát věcí, myšlenek, nebo lidí, kteří už Vašemu  životu neprospívají? Kontaktujte kouče, který Vám s tím pomůže.

Zdroj: Keith Rosen – Taktická příručka koučování obchodních zástupců.