Newsletter

Zpravodaj o svobodě, radosti a smyslu nejen v podnikání či práci.

Chcete dostávat inspirující a podnětné články pravidelně na Váš email? Přihlašte se k odběru zpravodaje.
*  Email:
    Jméno:

Novinky

Manuál profesionálního kouče

2.12.2015 10:10 | Lukáš Pejchal

Chcete si vybudovat svojí vlastní koučovací praxi? Chcete získat tipy jak propagovat svůj koučink? ZDE si přečtěte jak na to!


ČLÁNKY A VIDEA

23.10.2011 16:16 | Lukáš Pejchal

Chcete mít jasno?

7.4.2011 17:17 | Lukáš Pejchal

Vyplnění sebekoučovacího formuláře zabere obvykle cca 10 minut času. Tato „investice“ se vám dle našich zkušeností vždy vyplatí, jelikož jejím výsledkem je jasnější vize vaší vlastní budoucnosti.


Nenechávejte se svádět zdáním potenciálu. Část 1.

18.3.2011 14.02


Existují tři oblasti, s nimiž manažeři neustále zápasí.

  • koho najmout a kde hledat dobré talenty
  • do koho investovat čas a snažit se jej přimět k lepším pracovním výkonům
  • koho nechat jít a kdy

Ano, často jsme sváděni potenciálem, který zdánlivě vidíme v druhých. A také často provádíme nábor lidí založený spíše na jejich potenciálu než na jejich opravdových a měřitelných dosažených výsledcích. Potom se snažíme rozvinout poten­ciál, který v nich spatřujeme. Klíčovou věcí zde je investovat svůj čas do využití potenciálu těch správných lidí. Jinak půjde o časově náročné, vyčerpávající a zbytečné cvičení.


Kolikrát Vám v hlavě svítila červená kontrolka, varovný signál, že daná osoba není úplně tím „pravým ořechovým“ pro vaši společnost? Říkejme tomu pocit ve střevech, instinkt nebo intuice. Váš vnitřní barometr se vám intenzivně snažil něco naznačit a vy jste zvolili, že mu ne­budete naslouchat.

„Počkáme a uvidíme“ není plánem pro nepředvídané události. Naděje není strategie.

Kromě toho, jestliže se při přijímání nového pracovníka pokoušíte o rozhodování na základě jeho potenciálu, a uchazeč ve chvíli, kdy se s ním setkáte, svůj potenciál neprožívá, proč si vůbec myslíte, že jej začne prožívat, až jej přijmete?

Lidé buďto usilují o každodenní prožívání svého potenciálu, nebo tomu tak není. Je to takhle jednoduché. Je odpovědností manažera, aby zajistil, že každé osobě z jeho týmu se dostává systémů, nástrojů, zdrojů, tréninku a koučování, které jim umožňují prožívat jejich potenciál každý den.

Fakta o potenciálu:


  • Nikdy ho nikdo neviděl, nejsou o něm důkazy
  • Je neměřitelný
  • Potenciál žije v budoucnosti, živen Vašimi vlastními osobními očekáváními

Naproti tomu možnosti jsou vytvářeny v současné chvíli.

Skutečným problémem je, že manažeři ztroskotávají na střetu potenciálu a mož­nosti. Takže tím, co vás doopravdy svádí, je potenciál možnosti.

Manažerům chybí jistota. Jde právě o nejistotu, neznámé, strach, co paralyzuje manažery, kteří se musejí rozhodnout, zda se někoho zbavit, nebo do snahy o zlepšení jeho pracovních výkonů investovat čas. Manažeři se více spoléhají na svůj vnitřní pocit založený na strachu než na fakta.

Mít ohledně svých lidí jistotu a moci jim důvěřovat je při vytváření nových mož­ností zdravějším a produktivnějším modelem. Nazývám to autentickým lidským poten­ciálem. Jistota pramení ze zavedeného programu koučování obchodních dovedností. Když máte strukturovaný koučovací program, který na denní a týdenní bázi pohání lidi k odpovědnosti, už se nemusíte rozhodovat, zda se jich zbavit, nebo si je udržet. Podprů­měrní pracovníci teď ono rozhodnutí provedou za vás, na základě vymezeného souboru kritérií a měřitelných akčních kroků, jimiž musejí prokázat svůj závazek k pracovní po­zici a dramaticky zlepšit své pracovní výkony.

Máte vytvořen koučovací program, který dá obchodníkům potřebné nástroje k využití svého potenciálu a Vám jistotu, že mají vše potřebné aby svůj potenciál využili? Vytvořte ho s koučem obchodníků.