Newsletter

Zpravodaj o svobodě, radosti a smyslu nejen v podnikání či práci.

Chcete dostávat inspirující a podnětné články pravidelně na Váš email? Přihlašte se k odběru zpravodaje.
*  Email:
    Jméno:

Novinky

Manuál profesionálního kouče

2.12.2015 10:10 | Lukáš Pejchal

Chcete si vybudovat svojí vlastní koučovací praxi? Chcete získat tipy jak propagovat svůj koučink? ZDE si přečtěte jak na to!


ČLÁNKY A VIDEA

23.10.2011 16:16 | Lukáš Pejchal

Chcete mít jasno?

7.4.2011 17:17 | Lukáš Pejchal

Vyplnění sebekoučovacího formuláře zabere obvykle cca 10 minut času. Tato „investice“ se vám dle našich zkušeností vždy vyplatí, jelikož jejím výsledkem je jasnější vize vaší vlastní budoucnosti.


Kde se ztrácí výkonnost lidí?

10.5.2011 15.10


Stále mne překvapuje, jak často se při práci kouče setkávám, na jedné straně s demotivovanými  lidmi, které práce nenaplňuje a na druhé straně s manažery, kteří sice očekávají a chtějí od svých lidí maximální výkon, ale paradoxně jsou zdrojem právě těch pocitů, které lidem berou chuť do práce. Pocitů, díky kterým ztrácí pocit sounáležitosti, vize a jistoty do budoucna, a hlavně také možnost volby.

Je ještě smutnější, že se s tím často setkávám u obchodních týmů, kde více než v jakékoliv jiné práci právě motivovanost ovlivňuje jejich zapálení a nadšení pro věc a to dále přímo jejich výsledky.

Najít lidi, kteří budou chtít prodávat něco, co za moc nestojí, s vizí, že tomu nebude jinak, a u firmy která uplatňuje direktivní přístup, má zavřené oči a nechce vidět realitu, je stále těžší a nákladnější. Mnohdy také tito lidé nejsou tím nejlepším, co trh nabízí, spíše zbytkem, o který není moc velký zájem. Profesionálové si mohou vybírat a budou si vybírat společnosti, kde to má smysl  a budoucnost.  A to je, myslím si, moc dobře.

V dnešním stále konkurenčnějším prostředí roste trend menších štíhlejších firem, které dokážou pružněji reagovat na rychle se měnící potřeby trhu. Trend zeštíhlování, na který tlačí i ekonomická situace, vyvíjí tlak na větší výkonnost lidí. Proto slova jako „uvolnit skrytý potenciál“ a „ v našich lidech je nejcennější bohatství“ přestávají být jen klišé, která lákají a uklidňují zaměstnance a týmy.

Nakolik jsme zapálení pro věc, která nás nenadchla?
Kolik energie chceme dávat do práce, která nebude mít trvání?
Nakolik chceme udělat něco, o čem nejsme přesvědčeni, že je správné?
S jakou radostí budeme dělat něco, co víme, že by se dalo dělat lépe a s lepším efektem?
Jak chceme pracovat pro někoho, kdo nám dává najevo, že jsme nuly?

Jak se v takovém případě a prostředí dá vůbec mluvit o uvolňování potenciálu a větší výkonnosti lidí?
A to je právě ten paradox. Manažeři, kteří na jedné straně toto očekávají a na straně druhé jsou přesvědčeni, že jsou nejchytřejší na celém světě a nepotřebují názory a zkušenosti svého týmu, jenž vedou,  uplatňují převážně direktivní způsob vedení, budou v dohledné době manažery nulového týmu. Pokud dále budou krmit svoje ego tím, že ví nejlépe, co je potřeba, nebude je zajímat zpětná vazba a názory lidí, kteří jsou bezprostředně v kontaktu s danou problematikou, budou vystupovat s pozice moci, uplatňovat v týmu atmosféru strachu, a čerpat sílu z pocitu viny svých podřízených, nebudou mít za chvíli koho vést. Pokud jsou navíc zároveň i majiteli, budou čím dál častěji svědky ubývajících peněz z vlastní kapsy a mizející slávy.

Takže pokud chceme po lidech, aby byli výkonní, nehasme oheň, který pohání jejich kotel. Naopak přiložme do toho kotle, který uvádí vše do pohybu. Možná se pak nebudeme stačit divit.

Firmy, které využívají koučovacích přístupů, nebo spolupracují s koučem na vytvoření vhodného prostředí růstu, jsou na správné cestě k větší výkonnosti a loajálnosti svých lidí.
Dejme lidem pocit sounáležitosti, nechme je co nejvíce se podílet na tvorbě strategie a vize.
Zajímejme se častěji o to, kam lidé směřují,  co lidé chtějí a potřebují.
Delegujme na ně rozhodnutí, která jsou přímo spjata s jejich problematikou.
Přenesme na ně zodpovědnost, ale dejme jím také pravomoci, kterými jsou schopni ovlivnit výsledky.
Zajímejme se o jejich názory a buďme vděčni za zpětnou vazbu.
Nenavrhujme řešení, podněcujme je k vlastní iniciativě.
Pěstujme atmosféru důvěry a otevřenosti, namísto atmosféry strachu.
Když už se o jejich názory zajímáme, řiďme se také pokud možno podle nich, jinak nám je přestanou říkat.
V takovém prostředí budou moci lidé více uvolnit skrytý potenciál a být opravdu výkonní. Chce to hodně odvahy, trpělivosti a hlavně osobní vyzrálosti, ale ovoce ve formě motivovaného, samostatně výkonného loajálního týmu i spokojených zákazníků, za to stojí.
Že to u vás není možné? Každý má možnost volby i vy! Váš přístup určuje výsledek více, než cokoliv jiného. Kontaktujte kouče a proberte s ním možnosti, jak zvednout výkonnost přímo vašeho týmu.