Newsletter

Zpravodaj o svobodě, radosti a smyslu nejen v podnikání či práci.

Chcete dostávat inspirující a podnětné články pravidelně na Váš email? Přihlašte se k odběru zpravodaje.
*  Email:
    Jméno:

Novinky

Manuál profesionálního kouče

2.12.2015 10:10 | Lukáš Pejchal

Chcete si vybudovat svojí vlastní koučovací praxi? Chcete získat tipy jak propagovat svůj koučink? ZDE si přečtěte jak na to!


ČLÁNKY A VIDEA

23.10.2011 16:16 | Lukáš Pejchal

Chcete mít jasno?

7.4.2011 17:17 | Lukáš Pejchal

Vyplnění sebekoučovacího formuláře zabere obvykle cca 10 minut času. Tato „investice“ se vám dle našich zkušeností vždy vyplatí, jelikož jejím výsledkem je jasnější vize vaší vlastní budoucnosti.

Blog

Také si myslíte, že nemáte pevnou vůli? Možná už jste nad sebou dokonce zlomili hůl, protože bez pevné vůle svých předsevzetí přeci,nedosáhnete. Uvěřili jste tomu? A co když pevné vůle není k dosahování předsevzetí a cílů až tak zapotřebí, a jen se přeceňuje? Kouč Tomáš Multana ukazuje v tomto videu, jak to jde i jinak, bez pevné vůle.

Potřeba volby

18.6.2011 7.15

Dnešní doba se v mnohém liší od dob minulých. Je to velice dynamická doba, kdy to, co platilo před lety, je dnes k ničemu. Před sto lety, rodiče předali zkušenosti svým dětem a ty z nich mohly čerpat celý život a poté je ještě předaly svým dětem, pro které tyto zkušenosti byly stejně aktuální.

Dnes jen stěží využijeme zkušenosti svých rodičů. Komunikuje se převážně emailem, lidé si povídají stále více přes internet, setkávají se na facebooku. Rady typu „ Hlavně se dobře uč, aby sis pak našel dobrou práci“ vyvolávají spíše úsměv na tváři, než vážné zamyšlení. Práce se stává častěji něčím víc, než jen zdrojem příjmů. Lidé chtějí dělat, co je baví, chtějí při tom naplňovat své hodnoty. Svobodná zaměstnání jsou dnes čím dál častějším jevem.

Lidé se už těžko ztotožní s tím, že budou dělat něco, co je nebaví, poslouchat člověka, který pro ně není přirozenou autoritou, smíří se s tím, že stejně nic nezmění a takto to bude až do konce jejich života. „Co na tom, peníze domů přinést musím, tak budu držet hubu a krok“. S touto radou poplatnou době minulé se dnes moc daleko nedostaneme. O tom, že s ní budeme žít šťastný a naplněný život ani nemluvě.

Dnes naopak chceme říct svůj názor, máme často chuť podílet se na tom, co produkujeme a ovlivňovat výsledek své práce, chceme být součástí silné vize.

Ano dnešní doba je charakteristická rychlostí, dynamikou a hlavně potřebou volby.


Stále mne překvapuje, jak často se při práci kouče setkávám, na jedné straně s demotivovanými  lidmi, které práce nenaplňuje a na druhé straně s manažery, kteří sice očekávají a chtějí od svých lidí maximální výkon, ale paradoxně jsou zdrojem právě těch pocitů, které lidem berou chuť do práce. Pocitů, díky kterým ztrácí pocit sounáležitosti, vize a jistoty do budoucna, a hlavně také možnost volby.

Je ještě smutnější, že se s tím často setkávám u obchodních týmů, kde více než v jakékoliv jiné práci právě motivovanost ovlivňuje jejich zapálení a nadšení pro věc a to dále přímo jejich výsledky.

Jestliže jste odpovědní za nábor, rozvoj a řízení týmu,  jaký je váš postup pro využití jejich silných stránek v prvních třicet, šedesáti, devadesáti dnech od chvíle jejich nástupu do společnosti?

Pomohl by vám a vašemu týmu „Třicetidenní orientační program pro nové zaměstnance“, založený na měřitelných cílech a produktivních krocích? Když máte zdokumentovaný osvědčený postup, nový zaměstnanec buď s programem drží krok a dosahuje očekávaných výsledků, nebo ne.

V tuto chvíli nemáte vůbec možnost nechat se svádět potenciálem možnosti.

Můžete řídit svůj podnik nebo svůj tým s větší efektivitou. Po zavedení těchto postupů do praxe, se budete schopni vrátit k tomu, co je prvořadým údělem každého manažera: využít plného potenciálu svých talentovaných lidí, kteří jsou pro vaši společnost velkou hodnotou.

Vtvořte 30tidenní orientační program na míru s koučem obchodníků.


Existují tři oblasti, s nimiž manažeři neustále zápasí.

  • koho najmout a kde hledat dobré talenty
  • do koho investovat čas a snažit se jej přimět k lepším pracovním výkonům
  • koho nechat jít a kdy

Ano, často jsme sváděni potenciálem, který zdánlivě vidíme v druhých. A také často provádíme nábor lidí založený spíše na jejich potenciálu než na jejich opravdových a měřitelných dosažených výsledcích. Potom se snažíme rozvinout poten­ciál, který v nich spatřujeme. Klíčovou věcí zde je investovat svůj čas do využití potenciálu těch správných lidí. Jinak půjde o časově náročné, vyčerpávající a zbytečné cvičení.

POTŘEBUJETE VE VAŠÍ FIRMĚ PROVÉST VÝZNAMNÉ ZMĚNY?

Autor Lukáš Pejchal
10.1.2011 21.53

Pokud potřebujete ve vaší firmě provést významné změny, musíte se připravit na skutečnost, že ne všichni budou vašimi nápady natolik nadšeni, aby si je ihned vzali za své.

Změna sice „znamená život“, ale současné přináší stres, nervozitu a nejistotu. Pokud jsou vaši lidé tedy vůči změnám nevěřícní a brání se jim, existují pro to specifické příčiny… a způsoby, jak s nimi bojovat.

10 tipů jak mít stálý a motivovaný tým

Autor admin
23.12.2010 10.58

1. Zjistěte proč dělají to co dělají
2. Naslouchejte – umění naslouchat se dá naučit.
3. Vytvářejte prostor pro otevřenou diskuzi.
4. Podporujte kreativitu týmu.
5. Vytvářejte prostor pro růst svých lidí.
6. Dávejte kvalitní zpětnou vazbu.
7. Nastavujte týmu zajímavé cíle.
8. Pokládejte otevřené otázky.
9. Oceňujte a respektujte svůj tým – buďte na jejich straně.
10. Buďte příkladem.